PRAKTISCHE INFORMATIE

Schooltijden
 
We werken met een continurooster.
We beginnen elke dag om 8.30 uur en de kinderen zijn 14.15 uur uit.
De kinderen uit groep 1 t/m 4 zijn op vrijdag om 12.00 uur vrij. De andere kinderen gaan ook op vrijdag tot 14.15 uur naar school.
 
Vakanties en vrije dagen.
Herfstvakantie: maandag  21 t/m maandag 28 oktober 2019
Kerstvakantie: vrijdag 20 december 2019  t/m vrijdag 3 januari 2020      
Voorjaarsvakantie: vrijdag 14  februari t/m vrijdag 21 februari 2020          
Pasen: donderdag 9 april t/m maandag 13 april 2020
Meivakantie: maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2020         
Hemelvaart: donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020                   
Tweede Pinksterdag: maandag 1 juni 2020 
Zomervakantie: vrijdag 3 juli  t/m vrijdag 16 augustus 2020                                                      
Op donderdag 26 september 2019 hebben alle kinderen vrij in verband met de Jouster Merke. Op vrijdag 27 september 2019 heeft het team een studiedag en zijn de kinderen eveneens vrij.  De andere studiedagen zijn op:
-maandag 28 oktober 2019
-vrijdag 14 februari 2020
-woensdag 24 juni 2020
-maandagmiddag 11 november 2019
-donderdagmiddag 5 december 2019
-donderdagmiddag 30 januari 2020
De kinderen van groep 1-2 zijn vrij op vrijdag 5 juni 2020 (dat is de dag na het schoolreisje) en voor de kinderen uit de groepen 3 en 4 is dat op vrijdag 12 juni 2020 ook zo.          
 

St. Mattheüsschool     Uilke Boonstralaan 32, 8501 EC Joure     t 0513 - 41 28 75     info@mattheusjoure.nl