EEN BREDE BASIS

In ons onderwijs besteden we ruime aandacht aan de basisvaardigheden zoals lezen, taal en rekenen. Met hulp van onze methode voor wereldoriëntatie, international primary curriculum (IPC) werken we aan het vergroten van vaardigheden en kennis op een onderzoekende manier.  Er worden daarbij excursies gemaakt of gastdocenten uitgenodigd. In de IPC-thema's komen de vakgebieden natuur, geschiedenis, aardrijkskunde, techniek, ict, kunstzinnige vorming, muziek en internationalisering aan bod.

Engels wordt vanaf groep 5 gegeven.

Vanuit het It Toanhûs komen er vakdocenten muzieklessen, drama-, dans- en lessen beeldende vorming geven.

Er is aandacht voor levensbeschouwing en we geven in alle groepen de kanjertraining gericht op het sociaal emotioneel functioneren. (Zie Kanjerschool) 

Op deze manier krijgen de kinderen een rijke leeromgeving aangeboden waarin ze hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. 
 

St. Mattheüsschool     Uilke Boonstralaan 32, 8501 EC Joure     t 0513 - 41 28 75     info@mattheusjoure.nl