WELKOM OP DE PAGINA VAN ONZE KLEUTERGROEPEN

We hebben drie kleutergroepen,  "de pientere muisjes", "de dappere dino's  en "de bezige bijtjes" .

                          

Via deze pagina houden wij U op de hoogte van wat er speelt deze groepen. 

Schooljaar 2018-2019

April: thema familie


Wat een leuke start van het thema; alle kinderen mogen een babyfoto van zichzelf meenemen. Een prachtige tentoonstelling wordt het. En wat waren ze nog klein en sommigen onherkenbaar.. Alle baby’s lijken op elkaar? Nee, echt niet! Maar elke ouder vindt zijn of haar eigen baby wel de mooiste!

Familie; wie horen daar allemaal bij? Vader, moeder, broer, zus, opa, oma, oom, tante, neef en nicht. Heel veel woorden komen er aan de orde.

Ook in onze methode Onderbouwd is woordenschat het doel.

Op een kleurplaat gaan de kinderen, twee bij twee, voorwerpen benoemen die ingekleurd moeten worden. Aanwijzen mag niet.

We besteden verder aandacht aan Engels en Fries.

What’s your name? My name is .......

How old are you? I’m ..years old.

Wa bisto? Ik bin .......

Hoe âld bisto? Ik bin ...âld.

Het rekendoel is: optellen en aftrekken.

Voor groep 1 ligt de nadruk op het gegeven dat 1 meer het volgende getal is in de getalrij en 1 minder het getal ervoor. Groep 2 gaat splitsen en weer samenvoegen m.b.v. een eierdoos.

Ook leren we natuurlijk weer een nieuwe letter: dit keer de letter r van roos.

Omdat dit thema van week 14 t/m week 16 loopt en het vervolg na de meivakantie plaats vindt, hebben we natuurlijk ook aandacht voor Palmpasen, Koningsspelen, Pasen en Moederdag.

Gr. 1 tekent en knipt een groot hart waar de hele familie in past:
Gr. 2 maakt een familieportret m.b.v wc-rolletjes.
Voor Moederdag maken we ? Dat zeggen we natuurlijk niet, dat is een verrassing.

We spelen in de huishoek, met het muizen- of poppenhuis, bouwen in de bouwhoek een huis, rijgen een ketting en doen nog veel meer.

En wat zo grappig is, ook het liedje over papa slak en mama slak wat we van juf Annemarie hebben geleerd, past perfect bij dit thema:
                                                       Mama slak is sloom
Papa slak is traag.
En broertje slak die was nog nooit zo langzaam als vandaag.

Maar zusje is vlug, zusje is vlug. Ze schiet over straat. Zusje is de aller, aller, aller, aller, allersnelste slak die er bestaat!
 Maart: thema Lente

Ons lente thema zijn we samen met de peuters gestart in het kader van de te vormen IKC. Met elkaar hebben we genoten van het toneelstuk over het prentenboek “Haas wil worteltjes taart”

 
In de gang krijgen onze bomen hun lentebloesem en in de klas stempelen we met aardappels - tulpen.

De doelen waaraan we werken tijdens dit thema zijn:
Taal:  woorden in klankgroepen “stukjes” klappen
Rekenen: vormen benoemen en analyseren van vormen
Letter: l & k

We zingen lente liedjes en de poppenhoek wordt omgetoverd als bloemenwinkel of lentetuin.

Als afsluiting gaan we samen met de peuters op donderdag 28 maart een appelboom planten. De boom staat symbool voor de samenwerking en groei van de te vormen IKC tussen de Mattheüsschool en de peuteropvang Skik. We hopen dat de boom uitgroeit tot een grote en sterke boom, die veel vruchten mag gaan dragen.

Februari: Thema beroepen


De komende twee weken werken we over het thema beroepen. We hebben deze keer één beroep uitgekozen en dat is: de bakker.
 
Met taal zullen we ons o.a. bezig houden met
- tegenstellingen
- visuele discriminatie van plaatjes, letters en woorden
- praatplaten en woordenschat
rijmen
- klankgroepen
- de letters b en k van bakker en koekjes 

Voor rekenen staat o.a. het volgende op het programma:
- cijfersymbolen
- verkort tellen: 2-4-6-… en 1-3-5-…
- doortellen vanaf een bepaald getal
- erbij en eraf
- sorteren op naam: bij welk beroep horen de gebruiksvoorwerpen? 

Als werkje wordt er met stroken en een stempelroller een mooie taart geknutseld en de kinderen maken hun eigen bakkersmuts, die ze mogen versieren met stempelfiguurtjes.

In de tweede week gaan we met zijn allen lekkere koekjes bakken.
 
In de huishoek is een bakkerswinkel gemaakt met speeldeeg, deegrollers en uitsteekvormpjes waar koekjes gemaakt kunnen worden om te verkopen bij de kassa.
 
De resultaten: prachtige taarten en heerlijke koekjes
    

Januari 2019: Thema winter

De komende vier weken werken we over het thema winter. Hoewel er nog geen sneeuw in de lucht zit, pakken we het thema toch op, in de hoop dat we de komende weken ijs en sneeuw zullen zien.

De boeken over ‘Lars de ijsbeer’ staan centraal deze periode.

Met taal zullen we ons o.a. bezig houden met

· tegenstellingen
· visuele discriminatie van plaatjes, letters en woorden
· praatplaten en woordenschat
· dubbelwoorden als ijs-beer, sneeuw-pop
· klankgroepen
· de letters w en ij van winter en ijsbeer

Voor rekenen staat o.a. het volgende op het programma:

· temperatuur
· verkort tellen: 2-4-6-… en 1-3-5-…
· rangtelwoorden: eerste, derde, laatste…
· doortellen vanaf een bepaald getal

Als werkje wordt er in de eerste twee weken een iglo gestempeld met verf en een ijsbeer gevouwen van 16 vierkantjes.

In de laatste twee weken gaat groep 2 een iglo bouwen van suikerklontjes en groep 1 mag iets knutselen van play-maïs.

De huishoek is een koud land geworden met een iglo waar de kinderen heerlijk in kunnen spelen.


December: thema Kerst 

Alweer de laatste themabrief van het jaar.
Het blijft een vreemde overgang; eerst Sinterklaas uitzwaaien en een paar dagen later versieren we de kerstboom. Buiten is lang donker maar binnen maken we het gezellig met veel lichtjes.
We leren kerstliedjes want voor je het weet is het kerstfeest: dan gaan we ontbijten op school en ‘s avonds gaan we naar de kerk om daar samen met alle kinderen van de
St. Mattheüsschool, met alle vaders, moeders, opa’s en oma’s te vieren dat het Kindje Jezus op aarde is gekomen.

Van tevoren knutselen we een mooie kerstboom die we maken van gescheurde stroken uit tijdschriften.  Goed voor de fijne motoriek. Ook komen de begrippen ‘ van groot naar klein’  als vanzelf aan de orde want de onderste strook van de boom is natuurlijk het grootst.

Het taaldoel is ‘planning’. We staan stil bij:
- Wat ga ik doen
- Wat heb ik nodig
- Zo ga ik het doen
- Hoe heb ik het gedaan
- Ik ben tevreden

Gr.2 gaat een begrippenkwartet spelen met de Onderbouwd-figuren die achter, voor, links of rechts van de kerstboom staan.
Gr.1 speelt memory met dezelfde kaartjes.
Verder maken we van echte klei een ster; natuurlijk moeten daar ook wat glitters op. Van kapla maken we een kerstboom, we stempelen ‘kerstwoorden’ en op de kralenplank maken we een ster, boom, kaars, bel, engel of iets anders wat met kerst te maken heeft.
We leren de letters: b van boom en e van engel.

Vier weken voordat het kerst is, beginnen we met het aansteken van het eerste lichtje op de adventskrans. Elke week mag er een kaarsje bij. Zo komen we steeds dichter bij het feest van het Licht.

Bij het aansteken van de kaarsjes zingen we het liedje:
Vier kleine kaarsen, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
Nu meteen, kaarsje één
Goed idee, kaarsje twee
Kijk, ik zie, kaarsje drie
Veel plezier, kaarsje vier

 
November: thema Sinterklaas

Hij komt, hij komt, hij komt die lieve Sint……..
Elk jaar weer zingen we dit Sinterklaas-liedje en hopen dan dat hij ook weer bij ons langs komt. Spannend. Zou die goede Sint wel komen, nu hij ’t weer zo lelijk vindt?

Wij zijn er in ieder geval klaar voor.
We knutselen een mooie feesthoed en doen leuke spelletjes zoals memorie met de pietenplaatjes en rijmen. In de bouwhoek wordt een stoomboot gemaakt door de groep 1 kinderen; groep 2 gebruikt daarvoor de kleine blokjes.
Het rekendoel is: contour en kleur. Vandaar dat we Piet met wasco tekenen in een bepaalde houding en ontdekken we dat de veren van licht naar donker kunnen worden neergelegd.
Taaldoel is de auditieve discriminatie: verschil horen in klanken. De letters s van Sinterklaas, p van Piet en de van maan komen in dit thema aan bod.

Om het Pietendiploma te halen, zullen we nog wel een aantal keren moeten oefenen want balanceren op het dak, valt nog niet mee. Ook het gooien van een cadeau door de schoorsteen, het klimmen op het dak en het maken van een koprol is nog best lastig. Een goede Piet ben je niet zomaar.

In het Pietenhuis kunnen de kleuters in de huid kruipen van onze Goedheiligman en z’n knechten want daar hangen de verkleedkleren weer klaar. Ook brandt daar de open haard en kunnen de schoenen worden gezet. Wat een feest!

O ja, we moeten natuurlijk ook nog wat instuderen voor ons optreden voor de Sint. Druk, druk, druk. Wat gaat het worden? Een dansje voor de Sint of een opzegversje over vijf Pietjes? Een lied of een toneelstukje? Wat het ook wordt, het wordt vast weer een mooi feest!

Start van het schooljaar 2018-2019:

En dan is die lange zomervakantie alweer voorbij.
Fijn dat iedereen er weer is. De eerste week staat de groepsvorming centraal en komen de regels aan de orde.
Op de gang zijn 4 werkplekken gecreëerd ( zandtafel, stempelhoek, poppenhuis en timmerwerkbank) waar 1 Dappere Dino, 1 Bezig Bijtje en 1 Pienter Muisje samen mogen spelen.
Ook wordt in die eerste week de eerste letter aangeboden, passend bij de groep; de b voor de bijtjes, de d voor de dino’s en de m voor de muisjes.

Het eerste thema van dit schooljaar is: lichaam.
Het taaldoel is: letterkennis. Arie de letterkanarie leert ons de letter: i van ik.
Andere taalactiviteiten zijn: uitbreiden van de woordenschat, praatplaat, filmpje (ook in het Fries en Engels), woorden verdelen in klankgroepen en rijmen. 
De rekendoelen zijn: gewicht en lichaamshouding.
Tijdens het circuit proberen kinderen te raden welke lichaamshouding iemand nadoet en experimenteren we met de weegschaal. Met verschillende materialen ontdekken we wat zwaar/licht en evenwicht is.
Andere activiteiten die we tijdens het circuit doen, zijn: eerste letter van je naam maken van klei, de kalender knutselen, jezelf tekenen ( hoe lang ben je, wat kun je goed en wat wil je nog leren), mensfiguur van ringen en stokjes maken en een huis bouwen van duplo/lego.

Aan het eind van dit thema komt de Jouster Merke nog kort aan de orde. Er worden vlaggen gekleurd, suikerspinnen/oliebollen geknipt en op volgorde van groot naar klein geplakt, een kleurplaat gemaakt, een botsautobaan van kapla gemaakt en natuurlijk zingen we het Jouster Merke lied en leren we onderstaand

opzegversje:
Wat is er allemaal op de kermis te zien?
Botsauto’s, draaimolen en de vliegtuigjes misschien.
Daar wil ik mee in het rond.
Omhoog en omlaag naar de grond.
Ik wil er altijd in blijven zitten.
Niet 1 maar wel 10 ritten.


Uit voorgaand schooljaar: Schooljaar 2017 – 2018.

Juni 2018:  Onderbouwd thema Zomer.
 
We zijn begonnen aan ons laatste thema van dit jaar! Natuurlijk is dat de zomer.
In iedere klas vinden we een heuse camping waar heerlijk gekampeerd kan worden en er is bovendien een ijssalon waar de lekkerste ijsjes worden gemaakt en verkocht.

Bij de taalactiviteiten van onderbouwd staan dit keer de klanken centraal.
De kinderen van groep 2 spelen een lottospel en moeten woorden verdelen in klanken.
Ze geven elkaar opdrachten, bijvoorbeeld leg een fiche op v-i-s. Het ene kind hakt het woord in stukjes, terwijl de ander het weer aan elkaar plakt. 
Groep 1 oefent klankgroepen op de computer. Zij moeten aangeven uit hoeveel stukjes een woord bestaat. Het woord camping bestaat uit 2 stukjes, de kinderen klikken dan 2 bolletjes aan.
Bij rekenen leren we sorteren op verschillende kenmerken met behulp van kaarten en de logical blocs en staan de cijfersymbolen centraal.  We tellen alles wat met zomer te maken heeft en zoeken hier het juiste cijfersymbool bij.

Daarnaast vouwen, plakken en tekenen we een gezellige camping. We bouwen een camping van blokjes en spelen erbij met Playmobil. Alle kinderen maken ook hun eigen badhanddoek. Er moeten franjes worden geknipt, groep 1 mag de badhanddoek gaan verven en voor groep 2 staan er schrijfpatronen voorgetekend, die ze moeten overtrekken en afmaken.
Natuurlijk kijken we naar filmpjes over de camping, de ijssalon en de vakantie. We bedenken tegenstellingen. We rijmen en doen allemaal leuke spelletjes. Ook worden de vakken Fries en Engels niet vergeten.

Tijdens muziek staan 2 liedjes centraal:
Het eerste liedje is een stapelliedje. Het zonnetje schijnt, tijd om naar het strand te gaan. Maar wat neem je allemaal mee? Een vrolijk liedje over de zomer om al inpakkend te zingen!  Het tweede liedje is het seizoenenlied, met de nadruk op de zomer.

Herfst... Winter... Lente... ZOMER!!
Zon en zand en heel veel zee
We gaan op vakantie ga je mee
Heb m'n zwembroek bij me
Van de glijbaan glijden
In het zwembad da's een goed idee...
   
Iedereen is lekker blij
In de zomer heb je heel veel vrij
Voel de warme stenen
Ik mag blote benen
Het is heet, dus zweet dat hoort erbij
 
Zo-mer-zon
kleurt je bruin 
IJs-jes e-ten
in de tuin, lekker lui!
 
Zon en zand en heel veel zee
we gaan op vakantie ga je mee
Heb m'n zwembroek bij me
Van de glijbaan glijden 
In het zwembad da's een goed idee...
Herfst... Winter... Lente...
Het... is... ZOMER!!
 

Tot slot voor iedereen een fijne zomervakantie!
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Mei-Juni: Thema dieren
Van  week 20 tot week 24 stond het onderwerp ‘dieren’ centraal.
De eerste twee weken hebben we het gehad over de dieren bij ons in de buurt, de boerderijdieren. Een prachtig onderwerp waar je zoveel mee kunt doen, denk maar aan koeien die zorgen voor de melk, yoghurt, boter etc. En de schapen met hun warme wol, de kippen, kuikentjes, paarden die geen poten hebben maar benen, varkens die heerlijk in de modder wroeten. Al die dieren kwamen aan bod met behulp van de praatplaat op het digibord.

En we hebben veel van die dieren in het echt gezien toen we naar de kinderboerderij in Drachten
gingen. De varkens zorgden ervoor dat sommige ouders onder de moddervlekken kwamen te zitten. Gelukkig was het mooi weer en was het zo weer droog. De geitjes waren wel erg brutaal; ze vraten het voer zo uit het bekertje en sprongen bij de kinderen op. Foei!

Taaldoelen van deze weken: communiceren , rijmen en klankgroepen .
Bij rekenen hebben we geleerd om een hok te bouwen; met echte blokjes en gr. 2 op ruitjespapier. Past het dier erin?

Gr. 1 heeft een kat of hond gevouwen;
gr. 2 heeft een springende koe gemaakt van cirkels die ze zelf moesten omtrekken.

De laatste twee weken stond de ‘dierentuin’ centraal.
Ook daar is genoeg over te vertellen en te leren; in het filmpje van onze methode ‘Onderbouwd’ kwamen ze allemaal aan bod, de struisvogel, aap, olifant, giraffe, neushoorn etc. Ook in het Engels!
Dieren met 4 poten of 2 of zonder poten. Dieren met een harige vacht, ruwe vacht en ‘gekleurde’ huid: Elmer! Van de bibliotheek kregen we heel toevallig allemaal boeken van deze gekleurde olifant.

Gr. 2 heeft Elmer gevouwen en beplakt;
gr. 1 heeft een zebra uitgeknipt en met  vingerverf de strepen erop gemaakt.
 
De letters a ( arie de letterkanarie) en d ( duif, dromedaris) stonden deze weken centraal.

Natuurlijk heeft elke groep ook nog dierenliedjes geleerd; een bekend lied wat we ook vaak met carnaval zingen; “ze kunnen zeggen wat ze willen, maar de olifant, die heeft de dikste billen van het hele land” is toch wel één van de tophits.


Maart: Thema  Lente  en  Pasen

Het winterseizoen is voor velen prachtig afgesloten met ijspret of wintersport tijdens de voorjaarsvakantie. Maandag 5 maart zijn we begonnen aan het thema Lente en Pasen. Vrolijke kleuren, bloemen, zaadjes, bollen, jonge dieren, eieren en paastakken in de klas.
 
      
 
Tijdens de kringactiviteiten en het circuit ligt de nadruk op:
klankgroepen, vormen benoemen en figuren naleggen.
 
  Met Taal komen de volgende onderwerpen aan de orde:
*  uitbreiding van de woordenschat.
*  tegenstellingen
*  rijmen
*  auditieve -en synthese oefeningen.
*  letter l van lente en de letter van groeien.
*  visuele discriminatie met woorden en paaseieren memorie
*  voorlezen


   Met Rekenen komen de volgende activiteiten aan de orde:
*  verkort tellen met eieren in een doos en lammetjes in de wei
*  groeikaarten op de juiste volgorde plaatsen
*  symbolen (stip - ei - kuiken) koppelen aan een getal
*  splitsen met tulpen en eieren
                            *  rangtelwoorden
                            *  sorteren op kleur en op naam
                            *  seriëren: oa van breed naar smal en groot - groter - grootst
                             *  spelen met geld, 1 en 2 euro
 
 Als werkjes maken we:
* een palmpaasstok waarbij de nadruk ligt op het knippen, vingerverven en seriëren = reeks maken.
* een paasmandje  waarbij de nadruk ligt op de eigen creativiteit.
 
 We zingen liedjes die te maken hebben met dit thema waaronder onderstaande liedjes:


Krokus bolletje                                          
kom eens uit je holletje
met je bloempjes paars en geel
op een dunnen steel  
 
Lieveheersbeestje kom bij mij
Hoeveel jaren oud ben jij?
Kom maar even hier,
want dan tel ik vlug
             Alle stippen op je rode rug


Februari: Thema Beroepen

Week 6 zijn we gestart met het thema: beroepen.
In elke groep is er een hoek ingericht in een bepaald thema. Zo hebben we een politiebureau, ziekenhuis, kapsalon, restaurant en een winkel.
We zijn begonnen met het maken van een woordweb: wat zijn er veel beroepen en wat kun je later veel worden! Gelukkig hebben we nog genoeg tijd om er over na te denken.

Tijdens het circuit maken we van vouwblaadjes een brandweerman, postbode, dokter, politie-agent, ballerina, monteur goochelaar, kok, juf etc. 

Wat doen we verder nog ?
* er worden plaatjes bij elkaar gezocht die bij de verschillende beroepen horen
* een rijmspel
* puzzelen
* een bouwopdracht
* koekjes maken van klei

We leren de letter k van kok en de j van juf.
Verder kijken we nog filmpjes en zingen we liedjes.

Januari 2018: Thema winter

De eerste week in het nieuwe jaar 2018 is alweer voorbij. Samen met de kinderen hebben we gesproken over de Kerstvakantie en natuurlijk het inluiden van 2018.
De komende 3 weken besteden we aandacht aan het thema winter waarbij de nadruk gelegd wordt op: tegenstellingen, verkort tellen, en temperatuur.
 
Tijdens de taalactiviteiten leren de kinderen o.a. de letter S en W en vanuit onderbouwd leren ze verschillende tegenstellingen zoals bijv.
warm-koud; veel weinig; groot-klein en misschien kunnen de kinderen zelf ook tegenstellingen bedenken. We kijken naar praatplaten en lezen voor uit winterprentenboeken.
 
Tijdens de rekenactiviteiten komt het verkort tellen aan de orde, dit betekent dat ze stapjes kunnen overslaan voorbeeld: 2 – 4 - 6 – 8 – 10 etc.
En gaan we kijken wat de temperatuur gaat doen en leren we splitsen van getallen.

                                                          Als werkjes maken we een muts waarbij de kinderen 
   gaan passen, meten en seriëren. In de tweede week   
   maken we een vogelhuisje waarbij ook passen en 
   meten aan de orde komen.
 
De poppenhoek is veranderd in een koud land waar een iglo staat en i.p.v. zand in de  zit er “sneeuw” in de zandbak.
 
We zingen liedjes die te maken hebben met dit thema waaronder onderstaand liedje: het is winter, bibber, bibber


November: 
Wij zijn gestart met het thema “Sinterklaas”

De ouders van de ouderraad hebben de 
school weer mooi in de sinterklaasstemming
gebracht en de juffen hebben hun klas gezellig versierd.
 
Een leuke en spannende tijd voor de kleuters. De meeste kinderen volgen het Sinterklaasjournaal thuis waar we dan op school de volgende dag met de kinderen op terug komen.
Ook nu zijn er weer rare dingen aan de hand, het boek van Sinterklaas is aangespoeld in Dokkum, maar alle letters missen eruit.
De luisterpiet moet zijn oor te luister leggen wat de kinderen graag van Sinterklaas willen hebben. De kinderen helpen de Sint graag en maken brieven en tekeningen voor in het grote sinterklaasboek.

We knutselen een mooie pietenmuts met krullen en oorbellen eraan.
Met echte klei worden er door groep 2 chocoladeletters gemaakt en groep 1 maakt een bordje met pepernoten.
Tante Truus van onderbouwd doet weer mee, zij heeft alle gekleurde veren door elkaar gegooid, de kinderen moeten de kleuren weer bij elkaar zoeken.
De kinderen zijn volop aan het rijmen, de letter M en Z worden geleerd.
Er worden prachtige pieten getekend met wasco met een mooie kleur ecoline eroverheen.

In de bouwhoek worden mooie schoorstenen gebouwd door groep 1 en door groep 2 volgens een plattegrond een stal, kasteel of een pietenhuis.
Waar vervolgens heerlijk mee gespeeld kan worden.
 
Er wordt natuurlijk ook volop gezongen over Sinterklaas en zijn Pieterbaas.
Op 5 december hopen we dat Sinterklaas  met zijn 
pieten ook de St. Mattheüsschool gaat bezoeken, waar alle groepen  dan een klein optreden zullen verzorgen.17 Oktober - 17 November:

THEMA: HERFST

De komende tijd gaan we ons bezig houden met het thema Herfst. Als je buiten in het bos loopt, ruik je de pittige herfstgeur. De bladeren van de bomen krijgen prachtige kleuren: geel, oranje, rood en bruin. Daarna verdrogen ze en vallen ze van de takken op de grond. Ook paddenstoelen zien we boven de grond komen: de Vliegenzwam, het Eekhoorntjesbrood of de Inktzwam….en niet te vergeten de Biefstukzwam! Ja echt die bestaat ook!
Wie weet…..gaan we die nog zien!
Ja…want….op dinsdag 14 november gaan de Dappere Dino’s en de Bezige Bijtjes naar het bos en op donderdag 16 november gaan de Coole Kikkers en de Pientere Muisjes naar het bos. Samen met een aantal van jullie ouders gaan we gezellig het Kabouterpad wandelen in het prachtige Elfenbos van Oudemirdum. Onderweg gaan we leuke opdrachtjes doen.
 
 


Tijdens het circuit gaan we weer verschillende leuke activiteiten doen met de groepjes.
 
Met Taal komen de volgende onderwerpen aan de orde:
* Een woordveld maken met het woord Herfst.
* Uitbreiding van de woordenschat.
* Auditieve -en synthese oefeningen.
* Letter h van herfst  en de letter t van tak.
* Plaatjes van verhaaltjes in de goede/logische volgorde zetten.

Met Rekenen komen de volgende activiteiten aan de orde:
* Seriëren (en sorteren) op basis van 1 (groep 1) of 2( groep 2) kenmerken. : van dun naar    dik; van licht naar donker en van klein naar groot.
* Begrippen: links, rechts, onder, boven.
* Tel oefeningen.
* Cijfersymbolen.

We gaan een prachtige lampion maken voor Sint Maarten.
Ook bezoeken we met de groep 2 leerlingen de bewoners van het Theresiahuis met onze lampionnen op vrijdag 10 november,  waar we ons lied gaan zingen.
 Ze vinden het vast heel fijn dat we ze een bezoekje brengen!                         
 
Het liedje wat we gaan leren: ( melodie: zie de maan schijnt)

Ieder jaar op 11 november
Gaan we met een lampion
Door de straten langs de huizen
Lopen tot je niet meer kon
Als we zingen op de stoep
Krijgen wij een hand vol snoep
Als we zingen op de stoep
Krijgen wij een hand vol snoep.


Oktober:
Vanaf woensdag 4 oktober is het griezelen in de school. Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar: ‘Griezelen’.In de school is het prachtig versiert en in de klassen is er tijdens de start voorgelezen door geweldige griezelende heksen. Een spannend  en griezelig thema voor de kinderen is het zeker. Gelukkig zijn er op de St. Mattheüsschool erg lieve heksjes, monstertjes, draken, spoken etc.
In deze weken zijn we niet alleen met boeken bezig, maar maken we griezelige monsters, tekenen we lieve monsters en we maken van lego zelfs monsters.

In de kring leren we de letter ‘p’, hierbij bekijken we filmpjes en maken we woorden die met deze klank beginnen.

Onze rekenactiviteit heeft als doel het leren van resultatief tellen:
- bijv. dieren tellen van een griezelige praatplaat
- cijfers of koekjes kleien die het monster aangeeft te willen opeten
- ook leren de kinderen de verschillende tijdsbegrippen zoals eerst, daarna, in de morgen etc.

Bij taal komt het doel visuele discriminatie aan de orde, de kinderen moeten verschil in petjes en letters kunnen zien.

De Kinderboekenweek sluiten we af met liedjes of kleine toneelstukjes die we voor elkaar op willen voeren.
    

 
Thema: Jouster- Merke  18-28 september
 

De afgelopen twee weken hebben we gewerkt, gezongen en gespeeld over  de Jouster Merke/kermis.
Een prachtig thema waar de kinderen erg enthousiast over waren.
Vele verhalen, praatplaten, filmpjes hebben de kinderen gehoord en gezien. We hebben prachtige taaloefeningen met de kinderen gedaan zoals, een woordspin gemaakt, uitbreiding woordenschat. Wat weten we al? Wat leren we nog?
“Merke”woorden klappen, woorden verdelen in klankgroepen.
De letter K aanbieden, hier allemaal woorden bij zoeken.
Zinnen maken met kermis- woorden. 
Ook hebben het rekenen aan bod laten komen, dit gebeurt nog veel door het aanleren van begrippen:
Draaimolens gemaakt van constructie materiaal. Welke is het grootst/kleinst-hoogst /laagst
Op kralenplanken een patroon na leggen (tellen)
Telwerkjes tijdens de werkles en ook tijdens de werkles hebben de kinderen een mooie zweef-molen gemaakt. De zweef hebben ze gevouwen  en ze mochten het mooi versieren door er een reeks naast te plakken van vierkant, driehoek, cirkel. Dit herhaalt zich steeds weer.
Er zijn mooie “kermistekeningen “gemaakt, hierbij mocht gr. 2 het woordje ”kermis” stempelen en gr. 1 de letter K.
 
 
  
zweefmolen plakken                                                       “  K “stempelen
 

 Er is natuurlijk ook enthousiast over  de Jouster- merke gezongen.  (melodie: Vader Jacob)
 
Jouster Merke, Jouster merke,
de klok luidt, de klok luidt,
van de Jouster toer, van de Jouster toer
om zeven uur, om zeven uur.
 
Jouster merke, Jouster merke,
het is druk, het is druk,
vele mensen komen, vele mensen komen,
naar de kraam, naar de kraam.
 
Jouster merke, Jouster merke
suikerspin, suikerspin
oliebollenkraampjes, oliebollenkraampjes
Poffertjes toe, poffertjes toe.
 
Jouster merke, Jouster merke,
wat een feest, wat een feest
lekker zwaaien,zwieren, lekker zwaaien, zwieren
in de zweef, in de zweef.
 
Jouster merke, Jouster merke
ik heb vrij, ik heb vrij
lekker in het vliegtuig, lekker in het vliegtuig
hoog en laag, hoog en laag.


September 2017:
De eerste twee schoolweken van het jaar maken we weer kennis met elkaar.
We doen groepsvormende spelletjes en bedenken samen de groepsregels.
Iedere groep doet activiteiten en maakt werkjes
met betrekking tot de groepsnaam.
Hierbij leren we ook de letters.

Voor de pientere muisjes de m,  

 
    voor de dappere dino’s de d,

voor de bezige bijtjes de b   
 en voor de koele kikkers de k.
 

We zingen liedjes en leren opzegversjes.
En natuurlijk maakt iedereen een mooi blad voor de verjaardagskalender.
 
Al met al weer een actieve start van het schooljaar! 
We hebben er zin in.
 

St. Mattheüsschool     Uilke Boonstralaan 32, 8501 EC Joure     t 0513 - 41 28 75     info@mattheusjoure.nl